Naše služby

elektroinstalace NN

veškeré elektroinstalační práce domovní instalace bytů a RD

průmyslová instalace 

elektroinstalace NN
all wiring work plumbing of flats and family houses
industrial installation

FVE

střešní i pozemní instalace FVE,ostrovní systémy,uložiště energie.

FVE
roof and ground PVP installations, island systems, energy storage

elektroinstalace VN

transformovny,kobky VN,koncovky a spojky VN kabelů

HV wiring
transformer stations, HV cells, HV cable terminals and couplings
 


nabíjecí stanice,LED osvětlení

nabíjení elektromobilů,osvětlení zdroji LED

charging station, LED lighting
electric vehicle charging, LED lighting


slaboproud

rozvody EZS,EPS,počítačové sítě,televizní sítě,kamerové systémy

weak current
EZS, EPS, computer networks, television networks, camera systems
 


REVIZE

revizní technik E2A

REVISION
revision technician E2A